Czech flag

TRANSLATION AND EXERCISES


Translation, July 12   Noun exercise, October 16 

July 12, 2001
Translate into Czech: Translation:

1. Good morning.
2. Welcome to Prague.
3. How are you?
4. So, so. And you?
5. Very well, thank you.
6. Let me introduce myself.
7. My name is …
8. By the way, I don't know what is your name.
9. I am an American.
10. Dou you speak English?
11. I'm sorry, I don't understand Czech yet.
12. Where do you live?
13. Who is it?
14. I don't know you.
15. Good bye.

1. Dobré ráno.
2. Vítejte v Praze.
3. Jak se máte? / Jak se máš?
4. Jde to. A vy? / A ty?
5. Velmi dobře, děkuji // děkuju.
6. Dovolte mi, abych se představil.
7. Jmenuji se...
8. Mimochodem, neznám vaše jméno. // ..., nevím, jak se jmenujete. / ..., nevím, jak se jmenuješ.
9. Jsem Američan. (M) / Jsem Američanka. (F)
10. Mluvíte anglicky? / Mluvíš anglicky?
11. Promiňte, ještě nerozumím česky. / Promiň, ...
12. Kde bydlíte? / Kde bydlíš?
13. Kdo je to?
14. Neznám vás. / Neznám tě.
15. Na shledanou.

Translate into English: Translation:

1. Dobrý den.
2. Smím se vám představit?
3. Jmenuji se …
4. Těší mě.
5. Mě taky.
6. Odkud jste?
7. Pocházím z Anglie, ale bydlím v Praze.
8. Já bydlím ve Washingtonu.
9. My se ještě neznáme.
10. Já jsem (Petr).
11. Jsem rád (ráda), že jsem v Praze.
12. Jak se máte?
13. Špatně.
14. Promiňte, mluvím jenom anglicky.
15. Dobrou noc.

1. Good day.
2. May I introduce myself to you?
3. My name is...
4. Nice to meet you. // Pleased to meet you.
5. Same here. (literally: Me too.)
6. Where are you from?
7. I am from England but I live in Prague.
8. I live in Washington.
9. We don't know each other yet.
10. I am (Peter).
11. I am glad to be in Prague. (lit.: I am glad that I am in Prague.)
12. How are you?
13. Bad. // Not well.
14. I am sorry, I speak only English.
15. Good night.

October 16, 2001
Put the nouns in parenthesis into the correct form: Correct:

1. Petr a Pavel jsou (bratr).
2. Jedeme do (Praha).
3. (Kniha) je na (stůl).
4. Pracuju v (kancelář).
5. Mám dvě težké (taška).
6. Do (město) jezdím (auto).
7. V (kufr) mám jen osobní (věc).
8. Můžu vás pozvat na (návštěva)?
9. Mám (byt) se třemi (pokoj).
10. Bydlíme v (byt) ve (věžák).
11. Máte (dítě)?
12. Jsme (Američan).
13. Ti (pán) nejsou (Dán), jsou to (Čech).
14. Představuje mi svého (přítel).
15. Promiňte, jsme (cizinec).
16. Vánoce (Christmas) jsou v (prosinec).
17. Co máte v (taška)?
18. John studuje na (univerzita).
19. Váš (hotel) je tamhle na (roh).
20. Hledám (pan Novák).
21. Vítám vás v (Praha).
22. Marie pochází ze (Slovensko).
23. Kdy budeme mít (we will have) (večeře)?
24. Přeji vám šťastnou (cesta).

1. Petr a Pavel jsou bratři.
2. Jedeme do Prahy.
3. Kniha je na stole.
4. Pracuju v kanceláři.
5. Mám dvě težké tašky.
6. Do města jezdím autem.
7. V kufru mám jen osobní věci.
8. Můžu vás pozvat na návštěvu?
9. Mám byt se třemi pokoji.
10. Bydlíme v bytě ve věžáku.
11. Máte děti?
12. Jsme Američané.
13. Ti pánové nejsou Dánové, jsou to Češi.
14. Představuje mi svého přítele.
15. Promiňte, jsme cizinci.
16. Vánoce (Christmas) jsou v prosinci.
17. Co máte v tašce?
18. John studuje na univerzitě.
19. Váš hotel je tamhle na rohu.
20. Hledám pana Nováka.
21. Vítám vás v Praze.
22. Marie pochází ze Slovenska.
23. Kdy budeme mít (we will have) večeři?
24. Přeji vám šťastnou cestu.

BACK TO MAIN PAGE


This page best viewed in Internet Explorer 5.0 or Netscape Navigator 4.6 or later.