Czech flag

GRAMMAR


NOUNS | ADJECTIVES | PRONOUNS | NUMERALS | VERBS

NOUNS - PODSTATNÁ JMÉNA

MASCULINE

hard animate

Singular Plural
Nominative pán páni, -ové
Genitive pána pánů
Dative pánovi, -u pánům
Accusative pána pány
Vocative páne!, pane! páni!, -ové!
Locative pánovi, -u pánech
Instrumental pánem pány
soft animate

Singular Plural
Nominative muž muži, -ové
Genitive muže mužů
Dative mužovi, -i mužům
Accusative muže muže
Vocative muži! muži!, -ové!
Locative mužovi, -i mužích
Instrumental mužem muži
hard inanimate

Singular Plural
Nominative hrad hrady
Genitive hradu hradů
Dative hradu hradům
Accusative hrad hrady
Vocative hrade! hrady!
Locative hradu, hradech
Instrumental hradem hrady
soft inanimate

Singular Plural
Nominative stroj stroje
Genitive stroje strojů
Dative stroji strojům
Accusative stroj stroje
Vocative stroji! stroje!
Locative stroji strojích
Instrumental strojem stroji

FEMININE

hard, vowel ending

Singular Plural
Nominative žena ženy
Genitive ženy žen
Dative ženě ženám
Accusative ženu ženy
Vocative ženo! ženy!
Locative ženě ženách
Instrumental ženou ženami
soft, vowel ending

Singular Plural
Nominative růže růže
Genitive růže růží
Dative růži růžím
Accusative růži růže
Vocative růže! růže!
Locative růži růžích
Instrumental růží růžemi
hard, consonant ending

Singular Plural
Nominative kost kosti
Genitive kosti kostí
Dative kosti kostem
Accusative kost kosti
Vocative kosti! kosti!
Locative kosti kostech
Instrumental kostí kostmi
soft, consonant ending

Singular Plural
Nominative píseň písně
Genitive písně písní
Dative písni písním
Accusative píseň písně
Vocative písni! písně!
Locative písni písních
Instrumental písní písněmi

NEUTER

hard

Singular Plural
Nominative město města
Genitive města měst
Dative městu městům
Accusative město města
Vocative město! města!
Locative městě, -u městech
Instrumental městem městy
soft

Singular Plural
Nominative moře moře
Genitive moře moří
Dative moři mořím
Accusative moře moře
Vocative moře! moře!
Locative moři mořích
Instrumental mořem moři
-í ending

Singular Plural
Nominative stavení stavení
Genitive stavení stavení
Dative stavení stavením
Accusative stavení stavení
Vocative stavení! stavení!
Locative stavení staveních
Instrumental stavením staveními
nouns describing an offspring

Singular Plural
Nominative kuře kuřata
Genitive kuřete kuřat
Dative kuřeti kuřatům
Accusative kuře kuřata
Vocative kuře! kuřata!
Locative kuřeti kuřatech
Instrumental kuřetem kuřaty


ADJECTIVES - PŘÍDAVNÁ JMÉNA

MASCULINE

hard animate

Singular Plural
Nominative český čeští
Genitive českého českých
Dative českému českým
Accusative českého české
Vocative český! čeští!
Locative českém českých
Instrumental českým českými
soft animate

Singular Plural
Nominative moderní moderní
Genitive moderního moderních
Dative modernímu moderním
Accusative moderního moderní
Vocative moderní! moderní!
Locative moderním moderních
Instrumental moderním moderními
hard inanimate

Singular Plural
Nominative český české
Genitive českého českých
Dative českému českým
Accusative český české
Vocative český! české!
Locative českém českých
Instrumental českým českými
soft inanimate

Singular Plural
Nominative moderní moderní
Genitive moderního moderních
Dative modernímu moderním
Accusative moderní moderní
Vocative moderní! moderní!
Locative moderním moderních
Instrumental moderním moderními

FEMININE

hard

Singular Plural
Nominative česká české
Genitive české českých
Dative české českým
Accusative českou české
Vocative česká! české!
Locative české českých
Instrumental českou českými
soft

Singular Plural
Nominative moderní moderní
Genitive moderní moderních
Dative moderní moderním
Accusative moderní moderní
Vocative moderní! moderní!
Locative moderní moderních
Instrumental moderní moderními

NEUTER

hard

Singular Plural
Nominative české česká
Genitive českého českých
Dative českému českým
Accusative české česká
Vocative české! česká!
Locative českém českých
Instrumental českým českými
soft

Singular Plural
Nominative moderní moderní
Genitive moderního moderních
Dative modernímu moderním
Accusative moderní moderní
Vocative moderní! moderní!
Locative moderním moderních
Instrumental moderním moderními

CONSONANT CHANGES:

Some consonants in masculine animate adjectives change before the plural -i ending in the nominative and vocative plural.

COMPARATIVES OF ADJECTIVES:


PRONOUNS - ZÁJMENA

PERSONAL PRONOUNS

Singular: short forms/long forms/prepositional forms
Nominative ty on ona ono
Genitive tě/tebe/tebe ho/jeho/něho, něj jí/jí/ní ho/jeho/něho, něj
Dative mi/mně/mně ti/tobě/tobě mu/jemu/němu jí/jí/ní mu/jemu/němu
Accusative tě/tebe/tebe ho/jeho/něho, něj ji/ji/ni ho/jeho/něho, něj
Locative mně tobě něm něm
Instrumental mnou tebou jím/jím/ním jí/jí/ní jím/jím/ním
Plural: short forms/long forms/prepositional forms
Nominative my vy oni ony ona
Genitive nás vás jich/nich
Dative nám vám jim/nim
Accusative nás vás je/ně
Locative nás vás nich
Instrumental námi vámi jimi/nimi

Some personal pronouns have short (weak), long (strong) and prepositional forms.


NUMERALS - ČÍSLOVKY

0 - nula
1 - jeden (m), jedna (f), jedno (n)
2 - dva (m), dvě (f, n)
3 - tři
4 - čtyři
5 - pět
6 - šest
7 - sedm
8 - osm
9 - devět
10 - deset
11 - jedenáct
12 - dvanáct
13 - třináct
14 - čtrnáct
15 - patnáct
16 - šestnáct
17 - sedmnáct
18 - osmnáct
19 - devatenáct
20 - dvacet
21 - dvacet jedna
22 - dvacet dva
30 - třicet
40 - čtyřicet
50 - padesát
60 - šedesát
70 - sedmdesát
80 - osmdesát
90 - devadesát
100 - sto
101 - sto jedna
102 - sto dva
200 - dvě stě
300 - tři sta
400 - čtyři sta
500 - pět set
600 - šest set
700 - sedm set
800 - devět set
1000 - tisíc
2000 - dva tisíce
3000 - tři tisíce
4000 - čtyři tisíce
5000 - pět tisíc
6000 - šest tisíc
7000 - sedm tisíc
8000 - osm tisíc
9000 - devět tisíc
10 000 - deset tisíc
1 000 000 - milión

Notes:

  1. When using nouns with numerals, the nouns are declined: numerals 2, 3 and 4 require the noun to be in the 1st case (nominative) plural; numerals 5 and higher require the noun to be in the 2nd case (genitive) plural.
  2. Please note that numbers 100, 1000 and 1 000 000 are declined as nouns. Sto is a neuter noun, tisíc and milión are masculine nouns.
  3. Compound numbers (e.g. 128) are written with each part as a separate unit: sto dvacet osm.
  4. In real life, you may sometimes hear two-digit numerals inverted (the same way as in German) as in "four-and-twenty" (čtyřiadvacet). Expect this especially when talking about price (pětadvacet korun - 25 crowns) and age (Je mu pětačtyřicet. - He is 45.)
  5. When written, the thousands are sometimes separated by a dot. There is a decimal comma in Czech, not a point. So: 11.546 is eleven thousand five hundred and forty six, but 11,546 is eleven point five four six.

You can test your knowledge of Czech numbers.

BACK TO MAIN PAGE


This page best viewed in Internet Explorer 5.0 or Netscape Navigator 4.6 or later.

Last updated: June 16, 2004 / Naposledy obnoveno: 16. června 2004